אירועיםכללי

מזל טוב – הגעתם לגיל שידוכים? עם מי להשתדך?

עלון מס’ 565 לימוד דף היומי דהתאחדות הקהילות על צניעות ויסודי הדת

להורדת העלון- בקובץ. pdf

עלון 730 מזל טוב שידוכים רבנים ואדמורים

 

עלון מס’ 565 לימוד דף היומי דהתאחדות הקהילות על צניעות ויסודי הדת – ד’ שבט – שנה שניה תשפ”ג

מזל טוב – הגעתם לגיל שידוכים?

עם מי להשתדך?

בחורה יקרה, סיימת סמינר, כולך תקווה לשידוך עם בחור טוב, מבית טוב, “מתמיד”. את מוכנה לעבוד ולעשות הכל בכדי שבעלך ילמד, ושיהיו לכם נישואין מוצלחים עם ילדים צדיקים.

לכל תלמידה סימינר יש שערות נאות, אבל אין מה להשוות לפאות הגולשות והיפות הנמכרות היום, בעשרות אלפי שקלים. את מחכה כבר לרגע שבו תיקני פאה יפה כזאת, ותחבשי אותה אחרי החתונה. וגם תקני בגדים מתאימים, של צו האופנה החרדית.

נכון, שמעת כמה שמדברים פה ושם נגד הפאה. אבל אם נכדות של גדולי עולם חובשות פאות, אז ברור שגם לך מותר!

אתה בחור יקר, רוצה להקים בית נאמן בישראל, בקדושה וטהרה, ולעשות את רצון אביך שבשמים.

אתה בא מבית שבו לחבוש פאה, זה כמו לנעול נעליים. דבר מובן מאליו. ואתה מצפה, כמובן, שגם אשתך תחבוש פאה.

אשת הרב’ה שלך חובשת פאה! יותר מזה? הרי זאת הוכחה חותכת שהפאה מותרת! הרב’ה שלך הרי צדיק גדול. וכמו כן, כל החסידות שלך עם פאות. ברור שלא תהיה יוצא דופן.

 

כל הבחורים והבחורות החרדים לדבר השם, שהגיעו לגיל שידוכים, תפנימו את מה שתקראו כעת, מכיון שזה יציל את החיים שלכם, ואת החיים של ילדיכם לעתיד.

הפאה הנוכרית היא אסורה בתכלית האיסור!

מדוע?

 1. מכיוון – ש-266 גדולי עולם, בעלי רוח הקודש אסרו את הפאה משום פריצות.
 2. מכיוון – שהפאה היא תקרובת עבודה זרה.
 3. מכיוון – שאישה עם פאה עוברת כל רגע ורגע על ג’ יהרג ואל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.
 4. מכיוון – שהיא עוברת על כל עשרת הדיברות (ראו עלון 432)
 5. מכיוון – שאישה עם פאה מחללת שבת בפרהסייה (הפאה מוקצה משום תקרובת עבודה זרה, שו”ת משנת יוסף ועוד).
 6. מכיוון – שאסור להגיד ברכה נגד פאה נוכרית, שזה ברכה לבטלה (מהר”י מינץ ע”ה, היעב”ץ, פרי מגדים, המהרש”ם) כגון: קידוש, ברכת המזון, קריאת שמע, ליל הסדר, ברכות השחר, סוכות וכו’, ושאר ברכות ותפילות.
 7. מכיוון – שאישה חרדית עם פאה היא בחרם על ידי “בעל ההפלאה” זי”ע, חרם שאין לו התרה עולמית, כמו שפסקו 71 גדולי ישראל בשנת תרכ”ו.
 8. מכיוון – שספר חסידים פסקו שמי שבחרם, כאילו עובר על חמשה חומשי תורה.
 9. מכיוון – ש”ועד ארבע ארצות” פסקו חרם ונידוי (על אישה עם פאה) “משני עולמות”, פתו פת עכו”ם, יינו יין נסך, קבורתו תהיה קבורת חמור, ויהא ארור ומקולל בכל האלות והקללות הכתובות בתורה, ובקללות שקילל אלישע את גחזי. (פנקס ועד ארבע ארצות, שכלל 400 רבנים וערים, וביניהם הק’ המהרש”א זי”ע).
 10. מכיוון – שאסור לעמוד ב-ד’ אמותיה. ובעלה וילדיה נתפסים בעוונה.
 11. מכיוון – שעם פאה, כל הבית הופך לטמא (תוספת יום טוב, הגר”מ שטרנבוך שליט”א).
 12. מכיוון – שכל המצוות שלה ושל בעלה, וכל התורה שלו, הולכים לס”א (ספר חסידים, קו הישר ועוד).
 13. מכיוון – שעונשים שבאים בגלל הפאה הנוכרית, אחרי 120 שנה, בבית דין של מעלה, הם כף הקלע, וגיהנום (ראה עלונים 107,100 ,99).
 14. מכיוון – שעונש חיבוט הקבר של אישה עם פאה, מיד שסותמים את הגולל בקברה, מתקיפים אותה מאות נחשים על ראשה, במקום שערות (מנחת יהודה ועוד – גם עדויות של חברה קדישא).
 15. מכיוון – ש”אור החיים הקדוש” אמר שמי שלא מבער עבודה זרה, כאילו הוא עצמו עובד עבודה זרה.
 16. מכיוון – שהגרא”מ שך זצ”ל אמר, שאם לא יתקנו את הפריצות, עתידה לבוא שואה על ארץ ישראל, ח”ו.
 17. מכיוון – שהרב כדורי זצ”ל שאל בשמים על סיבת המחלה, וענו לו שזה בגלל עוון הפאה הנוכרית. וכמו כן אמרו כך, הבית אהרון מקרלין זי”ע, והגה”צ בן ציון אבא שאול זי”ע.
 18. מכיוון – שהבבא סאלי זי”ע אמר “שכל אישה עם פאה מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגיהנום”.
 19. מכיוון – שכל הורה ששולח את בתו לבית ספר או סמינר עם מורות עם פאה, נחשב ליותר גרוע ממי ש”מעביר את זרעו למולך”. מפני מה? מכיון שמי שמעביר את זרעו למולך הורג גופות בעולם הזה, אבל מי שמכשילה עם פאה נכרית הורגת נשמות לעולם הבא, לנצח, עד סוף כל הדורות.
 20. מכיוון – שאמר היעב”ץ זי”ע, שמי שהולכת עם פאה נכרית לא תכונה בשם ישראל.

21 מכיוון – שהחפץ חיים פסק שמי שלא מאמין בשכר ועונש, הוא מין ואפיקורוס ולא קם בתחיית המתים. וכך פסק הרמב”ם.

 1. מכיוון – שפסקו בית דין של-71 זקני הדור, ובראשם “הדברי חיים” זי”ע, נגד מחטיאי הרבים ומכשילי הרבים, שהם מינים ואפיקורסים ויינם יין נסך, ונקראים גוי, ועוד פסקו שאין התרה עולמית על חרם שהטילו גדולי עולם.
 2. מכיוון – שאמר מרן הרה”ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי”ע “עדיף שהבעל יגזור את פאותיו ואת זקנו, מאשר שהאישה תלך עם פאה“. [ואני שואל שאלה אם נשותיכם הולכות עם פאות מדוע לא גזרתם את הזקן והפאות שלכם כמו שהסבא שלכם פסק].

וזאת רשימה חלקית.

היו אדמורים קדושי עליון אשר אסרו את הפאה הנכרית בתכלית האיסור, כגון הרה”ק מויזניץ זי”ע, הרה”ק מצאנז זי”ע, הצדיק מקאמארנא, הרה”ק מנדבורנה זי”ע, הרה”ק מזוויעיל זי”ע, הרה”ק מזוטשקע זי”ע, מרן החתם סופר זי”ע ועוד, אשר הזהירו ואמרו בפירוש לבני ביתם, שכל מי שימרה את פיהם ויחבוש פאה, הילדים או הנכדים, בל יקרא שמם עליהם, ושהם לא הילדים ונכדים שלהם, ואין להם שייכות אליהם.

ובכל זאת אנחנו רואים שהנכדים האלה, של גדולי עולם, שחובשים פאה, ושחושבים שהם “מיוחסים”, הם בעצם מחטיאי הרבים הגדולים ביותר. הם יוצאים בחוצפה וחוסר איכפתיות, בריש גלי, נגד אבותם ואבות אבותם הקדושים.

כולם לוקחים מהם דוגמה, ואומרים “אם מיוחסים כאלה חובשים פאה, סימן שזה מותר“.

אסור להישתדך איתם. הם לא רק שעוברים על איסורי הפאה, וממרים את פי אבותם, אלא הם מחטיאים את הרבים ואין להם חלק לעולם הבאונקראים מינים ואפיקורסים ויינם יין נסך ונקראים גוים, כמו שפסקו 71 גדולי עולם בשנת תרכ”ו.

כל הרבנים מתירי הפאה, הם שקרנים ורמאים, רודפי בצע, שלא איכפת להם למכור לאבדון את עם ישראל בשביל ממון. אין להם יראת שמים, וספק אם הם בכלל ישראל.

וכל פעם ממציאים היתרים חדשים על כל מיני פאות כביכול “כשרות” וכו’. הכל שקר ומרמה. כסף – זה מה שנגד עיניהם. כסף בלבד!

היחוס של הנכדים האלה, המורדים, זה הפסל בהודו, ולא אבותם הקדושים, מדוע מכיון שהם חובשים פאה שהיא תקרובת עבודה זרה להפסל בהודו. אסור להישתדך איתם ולא לקחת מהם דוגמה.

כל מי שחובשת פאה, אחראית על כל האסונות שבאות על עם ישראל בגלל הפריצות ופאה נכרית.

לעשות שידוך עם כלה עם פאה נוכרית, זה לעשות שידוך עם מין ואפיקורוס, וגוי גמור, רח”ל.

כידוע, אנחנו בדור האחרון לפני ביאת המשיח, בעזרת ה’ יתברך, וכמו שהאר”י הקדוש אמר, שרוב הרבנים והאדמורי”ם בזמנינו יהיו ערב רב. בדור שלנו, ה’ שלח את דור ההפלגה, דור המבול ודור סדום ועמורה, להיות מעורבים בינינו, בשביל הבירור האחרון וגם לקחת נקמה מהם. במשך כל הדורות התגלגלו ערב רב יחד עם ישראל בערבוביה. הזוהר הקדוש, והאריז”ל ותלמידיו מזהירים 170 פעמים על הערב רב. הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים זי”ע מזהירים 140 פעמים בכל הספרים שלהם על הערב רב.

בשם הבעל שם טוב זי”ע: “קודם ביאת המשיח יהיו רבי’ס רשעים גמורים – דוד המלך עליו השלום התפלל שהשי”ת ישמור נפשות חסידיו מהם. (אשרי איש דף מ”ט למהריא”ז מרגליות).

והרב הקדוש מסטרעטין זצ”ל אמר משמו, שלפני ביאת המשיח יהיו רבי’ס רשעים גמורים, רח”ל, אבל הן החסידים הם בתמימותם סוברים שרבם עובד ה’, ולכן נוסעים אליו. לזאת התפלל דוד המלך עה”ש – שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם שלא יכשלו ח”ו ברבי’ס כאלה. (אור עולם אות י”א)

יש שמתלבש בו הס”מ הרשע, ועושה אותו רבי ורב וגדול הדור, ומעתה נשאר הבחירה, כי לרשעים ערב רב יש להם ראש ורועה שהוא כמותם, עץ יבש אין בו לחלוחית טוב, הכל שקר וכזב, וכך מנהיג אנשיו (זוהר חי בראשית דף קי”ב ע”ג).

הרב הקדוש מצאנז זי”ע אמר: רוב הרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור המה מהערב רב, וכל מעשיהם בשביל כבוד, ממון, לשרור על הציבור. (דברי חיים פרשת ויקהל בהשמטות).

לכן, כדאי שכולנו נקח מוסר ונשוב בתשובה לאבינו שבשמים, וידוע שימינו של הקדוש ברוך הוא תמיד פשוטה לקבל שבים.

בנות ובחורי ישראל היקרים, בכדי להקים בית נאמן בישראל תגידו לא, לשידוך עם פאה.

עדיף לא להתחתן בכלל מאשר להתחתן עם פאה ובכך לעבור על כל איסורי התורה, כפי שקראתם.

ידוע שלפני השואה הנוראה, הרה”ק רבי שמחה בונים מאוטוואצק זי”ע, אמר שיבוא יום ויתחילו ללבוש פאות הדומות לשיער, ואז יקום גוי וישמיד את כל יהודי אירופה! זה היה חמישים שנה לפני השואה, רח”ל.

החפץ חיים זי”ע אמר, שמלחמת עולם השניה תראה כמו משחק ילדים, לעומת מלחמת העולם השלישית שכעת בפתח רח”ל.

כל אחד שעיניו בראשו רואה, איזה דינים קשים יש כעת בארץ ובעולם. ישנו חרון אף השם, ומידת הדין עומדת ומקטרגת על כל המכשולים בעם ישראל. הפריצות, הפאות, הכשרות ועוד. הכל טעון תיקון, והדבר בידינו לעשותו. התורה לא בשמים היא, וקרוב אלינו הדבר.

לכן, כל אחד יעשה חשבון נפש נוקב. כל אחד יודע מה עליו לתקן.  הזמן קצר והמלאכה מרובה. כעת הגענו למצב של פיקוח נפש. החיים או המוות. ולא מוות גופני בלבד אלא מוות נצחי, רח”ל. אין אדם אשר ידע מתי יגיע יומו, ולכן צדיקים היו עושים תשובה דבר יום ביומו. כדאי שכולנו נקח מהם דוגמא ונלך בעיקבותם.

היות וכל עם ישראל ערבים זה לזה, מוטלת חובת התוכחה על כל אחד ואחד, לצאת למסע הסברה להורדת הפאה הנוכרית והפריצות.

והשם הטוב יהיה בעזרינו, להצליח ולהתגבר על כל המכשולים הקשים לפני ביאת משיח צידקינו ויאמר דיי לצרותינו, ויגאלנו ברחמים אמן. ברוך השם לעולם אמן ואמן

ומי יתן שהקב”ה יתן לכל אחד את המחשבה הנכונה שתאיר לו את דרך האמת.

הרב שלום יהודה גראסאבדק”ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

 

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close