כללי

מהי המשמעות של רעידות האדמה בתורכיה וסוריה? איך אפשר למנוע רעידות אדמה? איך זה קשור אלינו? משל נפלא של החפץ חיים

מהי אהבת ישראל?

 

להורדה

כיצד ניתן למנוע רעידת אדמה בארץ פלוקט (1) 

עלון 632 רעידת אדמה חלקד י משפטים (1)

עלון 631 רעידת אדמה למה –

עלון מס' 632 לימוד דף היומי דהתאחדות הקהילות על קדושת בית המדרש שהוא מיסודי הדת – י"ח בשבט תשפ"ג

מה זה אהבת ישראל?

האם יש לנו באמת אהבת ישראל?

 ותפתח ה'ארץ א'ת פ'יה ראשי תיבות פאה

כולנו דואגים ומצטערים על כל הפיגועים ואסונות שקורים בעם ישראל. בוכים על ההרוגים ומתפללים על הפצועים ועל החולים. אחים אנחנו.

אבל הורה שאוהב את בנו, מייסר אותו ומוכיח אותו לטובתו, ולא נותן לו לגדול פרא אדם וללא תורה ומצוות. גם אנחנו צריכים להיות כך. באהבת ישראל, אנחנו צריכים להגיד תוכחה, בכדי להציל את עם ישראל מהדינים הקשים שמרחפים מעלינו, רח"ל (קב הישר פ"ה).

ישנם רבנים ודרשנים שצועקים ולא מבינים מה שה' רוצה מאתנו, ולעומתם ישנם רבנים שצועקים בכל מקום "צריך לעשות תשובה, צריך לעשות תשובה". על מה, בדיוק?

אמר הקדוש ברוך הוא "קדושים תהיו כי קדוש אני". קדושים זה לא להתלבש בפריצות ולחבוש פאה נוכרית. קדושים זה לא לאכול נבלות וטריפות. קדושים זה לשמור על קדושת בית הכנסת ובית המדרש, לא לדבר שם, ולא לאפשר לשום אישה עם פאה נוכרית להיכנס לשם. קדושים תהיו זה לא להגיד ברכות לבטלה!

רעידות אדמה, אסונות טבע, מגפות, מחלות. לעוד איזה איתותים נחכה? אולי לפצצת אטום? גם זה יגיע, באם לא נתעורר. למה כולם רדומים? למה לא צועקים ברחובות על כל אישה עם פאה נוכרית? לא הוכחתם? לא צעקתם? עוד פיגוע! עוד רעידת אדמה! עוד אסונות!

החובה מוטלת על כל אחד ואחד למחות, מדין ערבות בעם ישראל. והחובה הגדולה ביותר מוטלת על האדמורי"ם ורבנים בעלי קהילות, מכיון שההשפעה שלהם גדולה.

האם ישנו עדיין מישהו שלא מודע על איסורי הפאה? [נא לקרוא את העלוני התעוררות 432-434 הידעת?]

הידעת ש"אור החיים הקדוש" זי"ע אומר שמי שלא מבער עבודה זרה, הוא עצמו כאילו עובד עבודה זרה? הידעת שהגרא"מ שך זצ"ל אמר שאם לא יתקנו את הפריצות, עתידה לבוא שואה על ארץ ישראל ח"ו? הידעת שהנביא ישעיה אמר שבגלל הפאה והפריצות נחרבה בית המקדש! הידעת שהחפץ חיים זי"ע כתב, שכל הצרות הבאות על עם ישראל באים בגלל הפריצות, ואין פריצות יותר גדולה מהפאה הנכרית. הידעת שהצדיק הקדוש מאוטוואצק אמר 50 שנה לפני השואה שאם ילכו עם פאה יבוא גוי  וישמיד את עם ישראל.

אז למה האדמורים רבנים ודרשנים לא אומרים לעם ישראל את האמת? כמו שהרב נחמני זצ"ל אמר שאין לנו סכסוך לא עם אומות העולם ולא עם ערבים ולא עם אף אחד אחר, הסכסוך שלנו זה עם אבינו שבשמים, עכ"ל. לכן במקום שנתעסק רק עם המקלות אנחנו חייבים לפטור את הבעיה בשורשה. ומביא השדי חמד: ששער אותיות רעש, שזה מביא רעש רעידת אדמה. והובא דבריו בחקל יצחק סימן (פ"ב). מי לא מפחד מדברי השדי חמד? – יציאה בפאה נכרית עם הכולל בגימטריה 884 – בא על ידי זה הרעידת האדמה עם הכולל = 884.

בעל שרוצה שאשתו תוריד את הפאה והיא מסרבת, יגיד לה שהוא מוחה ולא יהיה שותף איתה לעברה הגדולה הזאת, ויבקש ממנה להוציא אל מחוץ לבית את הפאות. ולהפקיר את הארון המקום והפאות בפני שלשה אנשים, כי אם לא עוברים כל רגע על לאו ולא תביא תועבה אל ביתך, ואסור לו ולילדים להגיד שום ברכה, כי אסור לברך ולהתפלל כנגד פאה נוכרית, שהכל הולך לס"א, ונחשב לברכה לבטלה. וכמו כן יגיד לה שאם היא חסה על חייה ועל העולם הבא שלה הוא לא רוצה להיכנס איתה לגהינום.

נכון, קשה מאוד לאישה להוריד את הפאה. האישה ההודית שגידלה את שערות ראשה על ידי    אכילת לטאות שקצים ורמשים ודז'וקים ונמלים במשך 50 שנה, ולאחר שהקריבה את שערה לעבודה זרה לפסל שלהם בהודו, נעשות מהשערות האלה הפאות שהנשים החרדיות חובשות ומהפאות האלה נמשך כוח טומאה גדול וחזק מאוד שקשה להשתחרר ממנו. ולמה האישה הזאת קנתה את הפאה הראשונה שלה בהתחלה, משום שהיא רצתה להראות יפה. אבל היא צריכה להבין שלמעלה אחרי 120 שנה, היא כבר לא תהיה יפה. ישרפו אותו בסיר שחור, ולא ישאר ממנה כלום. ומלאכי חבלה יקרעו אותה לגזרים. המלאכים שהיא בראה. ראו מוות קליני – "הסוף" של משה לוי. (ראשית חכמה ועוד). זאת האמת המפחידה. למעלה אין ויתורים – ולא יועילו לה כל המצוות שעשתה. המחיר שמשלמים בבית דין של מעלה קשה וכבד. החשבונות על הכשלת הרבים, על חילולי שבת, על עבודה זרה, על חרם ועוד ועוד הם ללא סוף. מי יודע כמה שנים בכף הקלע וגיהנום, רח"ל.

והיא תהיה אשמה על כל הפיגועים ורעידות אדמה שעתידים לבוא ח"ו על עם ישראל כמו שאמרנו בהפטורה פרשת יתרו.

האם כל זה שווה? אפשר למנוע את כל זה ע"י הורדת הפאה ותשובת המשקל. הקדוש ברוך הוא מחכה לתשובה של האישה עם הפאה, ולתשובה של כולנו.

במקום להיות משוקץ ומתועב לפני המקום, ברגע אחד הופכים להיות אהוב וחביב ונחמד לפני המקום. מי זאת הטיפשה, שלא תזרוק את הפאה, במקום!?

ישנם חסידויות ששם לובשים מטפחת, אבל אוכלים בשר בהשגחת הבד"ץ. נבלות וטריפות, חלב ודם. הוכח כבר מעל כל ספק שכל הבדצי"ם וכל ההכשרים, שבשחיטה תעשייתית הכל נבלות וטריפות ללא יוצא מן הכלל.

וישנם חסידויות שאוכלים משחיטה קטנה, רק עופות, הכל כשר, אבל הנשים חובשות פאה נוכרית.

כן, זה "צבא השם", שיש לקדוש ברוך הוא. לקרוע ולבכות. הקדוש ברוך הוא בוכה, – ככתוב "יושב בסתר עליון", בוכה על עם ישראל היקר, בניו אהובים.

כידוע, אנחנו לפני הגאולה השלמה, וכתוב שרק הקדושים ינצלו. ובל נשכח את "החסד לאברהם" שכתב שרק 7,000 איש ישרדו (ללא החשבון של נשים וילדים). אבל זה לא חייב להיות כך. באם רק נתעורר וניקח את עצמינו בידיים, נוכל, בעהשי"ת לשדד מערכות ולהציל את עם ישראל.

מה כל כך קשה? חייבים לשים עבודה זרה על הראש? חייבים לאכול בשר, שיכול להיות שזה גם בשר חמורים, כמו שהיה בקרקא בתקופת מגלה עמוקות זי"ע?

הרב כדורי זי"ע לא אכל כל ימיו בשרי ואפילו לא דגים, חוץ מדג בסעודת אסתר, וחי עד גיל 113! ואם בעל נפש אתה ושמת סכין בלועך (מסילת ישרים).

עם ישראל, אחים יקרים, באו נתאחד כולנו להצלת עם ישראל. לא נשאר עוד הרבה זמן. בבקשה, תתעוררו, אנחנו בסכנה עצומה. השם הטוב יהיה בעזרינו ויצילנו מכל רע. אמן ואמן.

הרב שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

 

 

*פַּלְגֵי מַיִם תֵּרַד עֵינִי עַל שֶׁבֶר בַּת עַמִּי"*

פעם הגיע אל ה"חפץ חיים" סוחר גדול מסין הרחוקה, שמסתובב בעולם לרגל עסקיו.
*"מה נשמע בסין"* ?
 התעניין ה'חפץ חיים'.
נאנח: *"העניינים יגעים. היהודים מפוזרים. אין חינוך יהודי, אין שחיטה כשרה, יש ניסיונות קשים בשמירת השבת, השם ירחם"*!
ה"חפץ חיים" לא התפעל, וענה: *"צרתכם צרת רבים בדורנו. חיברתי עבורם את ספרי 'נדחי ישראל'. קח עמך כמה ספרים ותפיץ אותם בסין. הם מורים איך להחזיק מעמד בתנאים הקשים*.
*ומה עוד נשמע בסין"* ?
 המשיך ה"חפץ חיים" לשאול.
*"לפני שהפלגת, על מה דברו שם, על מה דווחו העיתונים"* ?
ענה הסוחר: *"הסינים בנו סכר ענק, להתיישבות חקלאית, אבל הסכר נבנה ברשלנות ומסת המים הכבירה ערערה אותו. הוא קרס, ומאה אלף סינים טבעו למוות"*!
ה"חפץ חיים" הזדעזע מאד, והתחיל לבכות: *"אוי ואבוי, מידת הדין מתוחה…אוי ואבוי"* !
"הרב, מותר לשאול שאלה" ?
"ודאי"
*"כשספרתי על מצבם העגום של היהודים, הגיב הרב בהשלמה*.
*ואולם, כשספרתי על טביעתם של אכרים סיניים, מזדעזע הוא כל כך , מדוע* ?!"
ענה לו ה"חפץ חיים". *"אמור לי, בורשה היית"* ?
*"ודאי! לראדין מגיעים דרך ורשה"*.
*"כמה יהודים גרים שם"* ?
*"מעט לעומת הגויים"*, ענה הסוחר.
"כן", אישר ה"חפץ חיים", "כך אומרים.
 *אמור נא, אילו היית רואה אדם עומד בכיכר העיר ונואם באידיש, אל מי הוא פונה"* ?
*"מה השאלה ? בודאי ליהודים העוברים ושבים"* !
*"אבל בעצמך אמרת שאינם, אלא מיעוט"* !
חייך הסוחר: *"אכן הגויים הם הרוב, אבל אינם מבינים אידיש. אם הוא ידבר באידיש, בוודאי שרק ליהודים הוא ידבר"* !
*"כדבריך", הנהן ה"חפץ חיים", "אם כך, הלא תבין* ?
*שיטפון הגורף מאה אלף יצורי אנוש – "שפת שמים" היא, "אות ממרומים"*.
אך מי מבין אות זה ? מי יתבונן בו ומי יזדעזע ממנו ?
 הסינים ???
הסינים, אינם מבינים שפה זו !
*אם כן, אל מי כוונו הדברים* ?
*למי אותתו משמים* ?
*מי מבין אותות משמיים* ?
*רק לנו/אנו. עם ישראל*.
 *רק אלינו מדברים איתני הטבע , שליחיו של הבורא יתברך* !
*הקב"ה מדבר איתנו היהודים. זו השפה שרק אנחנו היהודים מבינים*,
*ולכן אנחנו צריכים להקשיב ולהפנים אל לבנו שמידת הדין מתוחה עתה בעולם ולכן עלינו לדאוג ולפשפש במעשינו* !
ועל זה כתוב במדרש ב"ילקוט שמעוני":
 *"אמר רבי יהושע בן לוי: אילו היו אומות העולם יודעים שהם לוקים(=נענשים) כשחוטאים ישראל, היו מעמידים שני אסטרדיוטין(=שומרים) שיהו משמרין כל אחד ואחד (מישראל) שלא יחטא")*.
*אחים יקרים*!
*מה שקורה בטורקיה ובסוריה צריך לעורר אותנו* !
*לבורא עולם יש צער גדול מאוד על הפילוג בעם* !😥
הנה, על הכתוב בנביא (ירמיה יג') *"בְּמִסְתָּרִים תִּבְכֶּה נַפְשִׁי"*😭😭😭
*אמרו חז"ל (חגיגה ה'), שיש לבורא עולם מקום שנקרא "מִסְתָּרִים". ושם הקב"ה בוכה על בניו – על עם ישראל*.😭😭😭
*וצריך להבין על מה ולמה בוכה הקב"ה* ?
על כך עונה הקב"ה במגילת איכה (ג'):
 *"פַּלְגֵי מַיִם תֵּרַד עֵינִי עַל שֶׁבֶר בַּת עַמִּי"*.😭😭😭
הקב"ה מוריד *"פַּלְגֵי מַיִם"*, דמעות כמים 😥😥😥 *"עַל שֶׁבֶר בַּת עַמִּי"* – על השבר והפירוד בעם בישראל !😭😭😭
*לצערנו, השבר שבתוכנו, מעורר גם את ה"שבר הסורי-אפריקאי"* !.
*ולכן הקב"ה "מנענע" אותנו (כרגע בקלות, ואתמול זה כבר התקרב והגיע גם אלינו), כדי לעורר אותנו*!
*על כן, הבה נתעורר ונתאחד, כדי לעצור את דמעותיו של הקב"ה. הבה ונרבה באחדות ובאהבת ישראל. שכן, רק כך אפשר לעצור את דמעותיו של הקב"ה, ובוודאי להביא גם את הגאולה השלימה*.
וזאת, כפי שמסופר בגמרא בסנהדרין, על רבי יהושע בן לוי, שפגש את המשיח, *ושאל אותו, מתי יבוא לגאול את ישראל* ?
וענה לו המשיח *"הַיּוֹם"*, והתכוון: *"הַיּוֹם אִם בְּקֹלוֹ תִשְׁמָעוּ"*.
ורמז לו:-
*הַ* יּוֹם *אִ* ם *בְּ* קֹלוֹ *תִ* שְׁמָעוּ" –
 ראשי תיבות *אַהֲבַת* – להראות, *שסוד הגאולה תלוי באהבת ישראל, ורק על ידי האחדות ואהבת החינם תבוא הגאולה, במהרה בימינו, אמן*.
*קראו , התרגשו, הפנימו והפיצו . אלו דברי אלהים חיים*🙏💎🕍

tps://sod1820.c

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close