המומלצים

רואים את השואה לנגד עינינו וכולם שותקים- 20 קינות על הפאות

רואים את השואה לנגד עינינו וכולם שותקים ולא רוצים לצאת נגד עיקר החורבן כמו שהיה בזמן הבית המקדש – כולם שתקו חוץ מהנביא ישעיה ע"ה

הקב"ה סגר הבתי כנסיות כי באים לשם עם עבודה זרה ולא צריך תפילות כאלו – סגרו את החדרים ואת הבתי חינוך לבנות כי שם באות המורות עם עבודה זרה וכל התפילות של הילדות הולכות ישר לפסל בהודו – כעת סוגרים כבר את המקומות הקדושים כי הקב"ה לא רוצה שיבואו שם עם עבודה זרה.

 

[עכשיו בא אדמו"ר אחד עם פצצת אטום ואומר שכל הקורונה באה רק בשביל הציונים שמחללים שבת – ולא יודע אפילו שהכל בא רק בשבילו שלא לוחם נגד הפאה נכרית שהחסידים שלו מחללים שבת בפרהסיה עם העבודה זרה על הראש – זאת אומרת שהאדמו"ר לא יודע בין ימינו לשמאלו שלחתי לו כבר כל הספרים ואולי אין לו זמן לראות – אז אין ברירה רק ללכת ולשים בתיבת דואר של כל החסידים ולעשות פלאקטים גדולים נגד השקר הגדול הזה – שהציונים אשמים – ולא יודע שכתוב בתורה אבל אשמים אנחנו על אחינו – ולא הציונים אשמים].

אז נלחמים נגד הציונים ובאים למקומות – מה עשה הקב"ה שלח את הציונים ושמו במירון G5 בכל המקומות הקדושים אחרים שמי שהולך לשם יכול לקבל ח"ו מחלת סרטן – [והציונים בשמחה כמה יותר אנשים שיבואו למקומות הקדושים יקבלו ח"ו מחלת סרטן ח"ו], רבותי אסור לישון אסור לאכול רק לשתות [כמו בצבא המלחמה] ולצאת למלחמת חורמה על הצניעות

אני רוצה לחלק בכל בית שמש ובירושלים עיה"ק ועוד נגד העבודה זרה – צריכים לדבר עם תורמים חבל על כל רגע כי הסכנה עצומה מאוד. –

צריכים לתלות קול קורא'ס נגד הפאה נכרית על יד כל בית המדרש וכל בית דין כך שהרבנים יתביישו ויוכלו לדבר להציבור לעורר אותם – כי בכל בית המדרש יש יהודים צדיקים אבל מפני הבושה לא יכולים לדבר ושכחו את המשנה יהודה בן תימא אומר.

ב"ה שזכיתי להיות פעם בציונו הקדוש.

גם צריכים לתלות על ידי כל הישיבות והבנות יעקב הגם שכמעט הכל סגור אבל המקצת שבאים לכל הפחות שיראו ויקלטו. וצריכים לעשות מודעות גדולות על החילול שבת של הפאה הנכרית ועל השקר הגדול שאומרים שהקורונה אה בגלל החילול שבת של החילונים לא היה ולא נברא – רבי הלל מקאלאמייע זי"ע אומר שאנחנו בכלל לא צריכים לומר להם תוכחה-רק לחרדים – כי לחרדים כמעט אף אחד לא אומר מה שצריך – ואילו שעוסקים להחזיר בתשובה שלימה להחילונים כמו שאומרים המה מזיקי הרבים כידוע.

ונספר לכם סיפור קצר ששמעתי מאחד שהמזיקי הרבים עבדו על חילוני שיחזור בתשובה והסכים ושאל מה אני צריך לעשות לחזור בתשובה?

ענה לו לקנות שלש פאות נכריות יפות לאשתך ולשים על הראש, שאל כמה זה עולה?

ענה לו כ15 אלף לפאה בתל-אביב שם ושם.

ענה החילוני אם לחזור בתשובה עולה כל כך כסף נשאר כמו שהיינו!

שמעתם דבר כזה? מן הסתם הם גם מקבלים כסף המפסל בהודו!

ועל זה צריכים לצאת בקול קורא'ס שידעו שהכל שקר וכזב – וכ"ק מרן אדמו"ר מסטאמאר זצל כבר כתב בזה

הסאטמר רב'ה אומר הגדולים דורשים הכל בשם ה',

ונופל כל הדור לערב רב,  הגדולים דורשים הכל בשם ה', ובשם התורה, וזה גורם את גודל בילבול המוחות, ומושכים אחריהם את רוב הדור. (חדושי תורה בהעלותך עמוד קלג)

אנשים ריקים נעשו מנהיגי הדור.

עיננו הראות וכלות איך שקמו אנשים ריקים ולבשו איצטלא דרבנן, והם משתטלים בכח השקר, והפרסום על העם [על ידי מילוני דולרים שבא מהכומר מהמסגד (טמפל טמבל) הודו, ובנו להם בתי דין גדולים], ונעשים [על ידי הכומר מהודו] מנהיגי הדור, אוי לו לאותו הדור שאלו הם מנהיגיו.

(הרוח הקודש של הסטאמר רב'ה, קונטרס דברות קודש)

פאה נכרית  זה השטן בעצמו זה הרוע הגדול כולם לשרוף את הפאות, הם רעל ממש לנשמה ולגוף, רק אמת זה יביא אותנו לגאולה שלמה.

אני אומר לך את האמת, שהגוים יהרגו כל אשה בפאה נכרית, לא משנה אם בת אדמור או רבנית, כולם ישחטו על ידי הערבים, אלא אם כן יעשו תשובה.

הגוים יבואו בהמוניהם במלחמת העולם השלישית וכל אשה שבחוסר צניעות תמות על ידי הגוים והערבים, ככה גילתה רחל אמנו ע"ה – שהנשים הפרוצות ימותו במלחמת העולם השלישית וגוג ומגוג, ולא יחוס ולא ירחם, כי התרו והתרו בעם ישראל, ועכשיו מגיע יום הדין, יום המשפט, כולם לעשות תשובה, רק זה יציל אתכם בני ובנות ישראל, עליכם מוטל החוב לעשות תשובה, זה צו השעה, רק כך תנצלו מגוג ומגוג, רק זה יציל אתכם הצניעות והקדושה – קץ משיחיה!

היום קרוב מתמיד, יום הדין הגדול והנורא, בואו עם ישראל, התקרבו לה', אמרו לאל – חטאנו השיבנו אליך, ויאמר כל העם אמן

משיח יבוא בקרוב ורק שומרי עינים וברית יזכו לראותו, כי הוא נסתר ונעלם, וזכי הראות יראהו,  הנה מגיע המשיח ומי יזכה לראותו? רק הקדושים! אז תשכחו מזה לקבל משיח עם פאה!!!

אשא עיני, ואבכה מרה על עדר ה' שהלך בגולה, דמעות רותחות, ואין להתנחם, אוי וי לי על עמי, עם ישראל!

צריכים לזכור ישראל קדושים הם ורוצים לשמוע ורוצים לתקן וכששלחתי את הספרים שלי לפני עשרות בשנים שלחתי לכל בית המדרש לכל רב ולכל הבתי דינים ולכל הבנות יעקב ועוד – ונשלח לכם רק כמה מכתבים שתראו איך שישראל קדושים ורוצים לעבוד את ה' – רק המנהיגי הערב רב אשמים – והאמת שהייתי צריך להדפיס הספר הקטן על הערב רב ולשלוח לכולם – ואז כולם ידעו – אבל יש שאלה גדולה כסף

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close