כללי

מה תענו בבית דין של מעלה? פסק דין – פיקוח נפש – על הפאה הנכרית – חיוב מחאה [חלק ה'] שמע ישראל!!!

להורדה: פסק דין פרשת קרח רבותי מה תענו בבית דין של מעלה

ב"ה, כ"ב סיון תש"פ לס' "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה בְּזֹאת תֵּדְעוּן כִּי ה' שְׁלָחַנִי לַעֲשׂוֹת אֵת כָּל הַמַּעֲשִׂים הָאֵלֶּה" (במדבר טז, כח),
פה עיה"ק בית שמש תובב"א

פסק דין – פיקוח נפש – על הפאה הנכרית – חיוב מחאה [חלק ה']

שמע ישראל!!!

שיעור מספר 120 על הקורונה! מה תענו בבית דין של מעלה

 

הפסק דין הזה מיועד רק למי שמחפש את האמת – חותמו של הקב"ה אמת

רבותי מה תענו בבית דין של מעלה?

דרשה לאדמורים רבנים ומועצת גדולי התורה

מורי ורבותי! 'אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום' ושאר הדברות מפי משה רבנו שמענו, (ראה כלי יקר כ' ב').

כאשר קיבלנו את התורה הקדושה במעמד הר סיני, אמרנו נעשה ונשמע, זה היה גם ללאו "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני", גם לא תעשה לך פסל וכל תמונה".

זה לא סוד, שהפאה הנכרית היא עבודה זרה מהודו, יש לזה הוכחות בלי שום ספק, אלא מה? בשביל בצע כסף, ובשביל אינטערעסים אישיים, יש רבנים שחכמתם קודמת ליראתם, שמתירים את הפאה נכרית, לית דין ולית דיין כאילו אין דין ואין דיין ח"ו. כמו שכתוב בתרגום יונתן בראשית (ד' ח'): אמר קין להבל, עני קין ואמר להבל לית דין ולית דיין, ולית עלם אחרן, ולית למיתן אגר טב לצדיקיא, ולית למפרעא מן רשיעיא, עני הבל ואמר לקין, אית דין ואית דיין, ואית עלם אחרן, ואית למתן אגר טב לצדיקיא, ואית למתפרע מן רשיעיא, ועל עיסק פתגמיא האלין, הוו מתנציין על אנפי ברא וקם קין על הבל אחוהי וטבע אבנא במצחיה וקטליה.

זה לגבי רבנים המתירים. כנראה שכחו שעין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, ושכולנו מוסרטים בווידיו 24 שעות ביממה, והולכים בדרכו של קין.

אנחנו כולנו יודעים שהפאה היא עבודה זרה, ואסורה בתכלית האיסור. הפאה הייתה אסורה עוד לפני שהייתה עבודה זרה, משום פריצות. הפאה הנכרית הזאת גורמת לגילוי עריות ושפיכות דמים, עבודה זרה, וגם חילול שבת. אתם יודעים שבכל החסידויות שלכם, וקהילות שלכם, הולכים אלפי נשים עם פאות, מדוע לא מחיתם, היכן כבוד שמים?

אולי היו הרבה שיקולים וחשבונות, מה כדאי ומה יותר משתלם לעשות, אבל כעת הקב"ה סגר כבר את הכל.

היעדתם? את דברי האור החיים הקדוש זי"ע, שמי שלא מוחה נגד עבודה זרה כאילו הוא עצמו עובד עבודה זרה?

היעדתם? האם לא קראתם על 264 גדולי עולם אדמורים ורבנים, שאסרו את הפאה נכרית משום עבודה זרה, וכמה מאות צדיקים קדושים וטהורים בעל רוח הקודש שאסרו לפני 150 שנה את הפאה נכרית משום פריצות, וגם אמרו שבשמים לא נחשב בכלל לכיסוי ראש.

האם לא שמעתם? על בעל הפלאה, שלקח ספר תורה, והוא ובית דינו שמו בחרם כל אשה שתלך עם פאה, בוודאי למדתם את כל הלכות חרם. ועכשיו יש כבר חרם על כל יהודי שאסור ללכת בד' אמותיו של יהודי אחר.

רבותי! אם תתבוננו בכמה עבירות של יהרג ואל יעבור עוברים עם הפאה, חלחלה תאחז בכם.

האם נאה לאדמורים ורבנים מועצת גדולי התורה, להגיד שלום עליך נפשי?

אז עד מתי תחרישו ולא תמחו על עבודה זרה בעם ישראל?

עד מתי תשתקו ולא תצעקו על הפאה הנכרית שהיא בעוכרינו, עשרות אלפי קרבנות נפלו במחלת הסרטן, בגלל הפאה הארורה הזאת, וכעת מגיפת הקורונה עושה שמות בקרב עמינו.

היעדתם? שהמגיפה הקטלנית הזאת משתוללת בגלל חרון אף ה' על העבודה זרה הפאה הנכרית?

האם שמעתם כמה קרבנות נופלים מהמגיפה הזאת כל יום בגלל הפאה?

קורונה גימטריה "פאה וערוה", יש למעלה מעל 100 גימטרייאות שהקורונה באה מהפאה הנכרית, בתוך זמן קצר כל כך, יש לעם ישראל אלפי יתומים ואלמנות, והמגיפה עוד ממשיכה.

הקב"ה משלם מדה כנגד מדה, אם הייתם יוצאים כנגד הפאה, יתכן שהמגיפה הזאת לא הייתה באה עלינו.

מה תגידו אחרי 120 שנה כאשר תצטרכו לעמוד בדין לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, איזה תירוץ וגמגום יהיה לכם, ה' חוקר כליות ולב, כל האמת המרה תעמוד לכם מול העיניים, ואז תצטרכו לתת את הדין, ועומק הדין מי ישורנו.

היעדתם? שהקב"ה לא מוותר על עבודה זרה? כמו שכתוב בעשרת הדברות כי אנכי ה' אלוקיך א-ל קנא, פוקד עון אבות על בנים על שילשים ועל רבעים, נא לראות מה ש 500 מפרשים כותבים על זה!

ישאלו אותכם בבית דין של מעלה, האם שמעתם את מה שאמר האדמו"ר מהאלמין, את כל אלפי הדרשות שצעק נגד הפאה הנכרית ועבודה זרה, ואת כל הספרים ששלח לכולם על איסור הפאה, ולכן אתם תצטרכו לשלם את מחיר כל הקרבנות, ומחיר כל היתומים, ומחיר כל החולים בבתי החולים ובבתים, כמו שכתוב במסכת שבת דף נה ועוד.

ידעתם ושתקתם!

האם אתם לא מפחדים מהבית דין של מעלה, עד מתי תחרישו? ותתנו לאנשים למות יום יום?

עד מתי תמשיכו לשמוע על אלפי חולים ואלפי אלמנות וילדים קטנים שאומרים קדיש. לא נשבר לכם הלב?

היכן אהבת ישראל? הידעתם שכל ביטול הקדישים ואמנים ותפילות במנין, וכל הביטול תורה נזקפים על אחריותכם בגלל שלא מחיתם על הפאה הנכרית, כמעט שבטלה תורה מעל עם ישראל רח"ל.

איך לבכם לא רועד מפחד השם יתברך? – איך זיעה קרה לא שוטפת אותכם מפחד יום הדין? – איך אתם לא מפחדים שמיליון יהודים נכנסו לדכאון כמו שפורסם, וצריכים כעת טיפול פסיכולוגי?

אם הייתם מוחים על הפאה, אלפי אנשים היו שומעים לכם, ומורידים את הפאה, הקב"ה לא היה צריך להביא את המגיפה הזאת ולשים את כולם בבידוד כדי שלא תהיה פריצות ועבודה זרה ברחובות, אבל עבודה זרה עדיין נשאר בבתים.

האם אתם יודעים שכל הבתי כנסיות ובתי מדרשות, כוללים, ישיבות, תלמודי תורה, נסגרו בגלל שלא מחיתם?

הידעתם? כמה חוסר שלום בית יש כעת?

ילדים בבית בלי בתי ספר ומריבות ללא סוף – כמעט שיש בכל בית מלחמת גוג ומגוג, הכל בגלל המגיפה הזאת, שבאה בגלל הפאה הזאת והפריצות החרדית. לא מחיתם, לא נלחמתם עבור השם יתברך, אדמורים ורבנים לפני שיהיה מאוחר מדאי תתחילו להתארגן ביחד ולצאת בקול קורא'ס עם קול זעקה גדולה ומרה על חילול השם הגדול והנורא, שיש בעם ישראל בגלל הפאה והפריצות.

תגלו להציבור את האמת, שהפאה היא עבודה זרה ופריצות, ושבגללה באה המגיפה הזאת.

אם לא תעשו את זה, לא רק שאחרי 120 שנה הדין שלכם יהיה הדין החמור ביותר, אלא שאתם גם תהיו אחראים לעוד שואה נוספת, שלא תבוא ח"ו על עם ישראל.

קראתם ושמעתם מה שאמר הצה"ק רבי שמחה בונם מאוטוואצק זי"ע שאם ילכו עם פאה, יבוא גוי שיחריב את העולם וישמיד את עם ישראל, זה היה 50 שנה לפני מלחמת העולם השניה, ולפני השואה האיומה. לא שמעו לו אז. קראתם ושמעתם מה שכתב החפץ חיים זי"ע במכתבו הידוע על הפריצות, שכל הצרות של עם ישראל באות בעון הפריצות, ואמר שהשואה השניה היא צחוק נגד מה שיהיה במלחמת העולם השלישית, זאת אומרת שמלחמת העולם השלישית, תהיה פי כמה וכמה יותר זעוותית מהשואה הקודמת. עדיין לא שומעים?

האם אתם לא שאלתם את עצמכם, על מה באה המגיפה הזאת, למה ה' עשה לנו ככה, דבר כזה שלא היה מיום בריאת העולם, בדיוק כמו שלא היה מיום בריאת העולם כל כך הרבה עבודה זרה על כל אשה 150 אלף שתי וערב על הראש כמספר שערות הפאה על ראש האישה? – הרי הקדוש ברוך הוא לא עושה דין בלא דין!

כתוב בפרשת בחקותי (כג – לא) וְאִם בְּאֵלֶּה לֹא תִוָּסְרוּ לִי וַהֲלַכְתֶּם עִמִּי קֶרִי, וְהָלַכְתִּי אַף אֲנִי עִמָּכֶם בְּקֶרִי וְהִכֵּיתִי אֶתְכֶם גַּם אָנִי שֶׁבַע עַל חַטֹּאתֵיכֶם: וְהֵבֵאתִי עֲלֵיכֶם חֶרֶב נֹקֶמֶת נְקַם בְּרִית וְנֶאֱסַפְתֶּם אֶל עָרֵיכֶם וְשִׁלַּחְתִּי דֶבֶר בְּתוֹכֲכֶם וְנִתַּתֶּם בְּיַד אוֹיֵב: וְאִם בְּזֹאת לֹא תִשְׁמְעוּ לִי וַהֲלַכְתֶּם עִמִּי בְּקֶרִי: וְהָלַכְתִּי עִמָּכֶם בַּחֲמַת קֶרִי וְיִסַּרְתִּי אֶתְכֶם אַף אָנִי שֶׁבַע עַל חַטֹּאתֵיכֶם: וְנָתַתִּי אֶת עָרֵיכֶם חָרְבָּה וַהֲשִׁמּוֹתִי אֶת מִקְדְּשֵׁיכֶם וְלֹא אָרִיחַ בְּרֵיחַ נִיחֹחֲכֶם.

מכאן אנחנו רואים שאם אנחנו נתלה הכל במקרה ובטבע, אז ח"ו הקב"ה יבוא בדינים הרבה יותר חמורים, כמו שכתוב וְהֵבֵאתִי עֲלֵיכֶם חֶרֶב נֹקֶמֶת נְקַם בְּרִית וְנֶאֱסַפְתֶּם אֶל עָרֵיכֶם וְשִׁלַּחְתִּי דֶבֶר בְּתוֹכֲכֶם [קורונה] וְנִתַּתֶּם בְּיַד אוֹיֵב. וממשיך הפסוק ואומר וְנָתַתִּי אֶת עָרֵיכֶם חָרְבָּה וַהֲשִׁמּוֹתִי אֶת מִקְדְּשֵׁיכֶם [מקדש מעט – סגרו את כל בתי המדרשות ובתי הכנסיות, והישיבות, והכוללים ותלמודי תורות] וְלֹא אָרִיחַ בְּרֵיחַ נִיחֹחֲכֶם, עכ"ל הפסוק. [והביאור בזה: שהקב"ה לא חפץ בתפילות שלנו בבתי הכנסת, למה? שהכל מקושר עם עבודה זרה של הפיאות, וכל התפילות נוסעים להודו ישר, כמו שאמר הרב שך זצ"ל לסגור את הכוללים כי הלימוד והתפילות הולכים לס"א].

ולכן אתם האדמורים ורבנים מועצת גדולי התורה, אם לא תגידו את האמת, אתם תהיו אחראים על שואה נוספת שלא תבוא על עם ישראל ח"ו כמו שאמר הרב שך זצ"ל שאם לא יתקנו את הצניעות תבוא שואה על ארץ ישראל. אז למה אתם מחכים שתגיע השואה, ואז יהיה כבר מאוחר מדי?

כתב רבנו יונה (משלי פרק יד כב) המחטיאים את חבריהם וסופם שיתעו ויכשלו וחטאו גם הם, וכמו שאז"ל כי המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה (אבות פ"ה מכ"ב):

בשפתי כהן (במדבר כה יח): שהמחטיא את הרבים יותר מן ההורגו, אמר רבי שמעון כל המחטיא את האדם קשה יותר מן ההורגו, שההורגו הורגו בעולם הזה, ויש לו חלק לעולם הבא, והמחטיאו הורגו בעולם הזה, ולעולם הבא, עד כאן. אנחנו רואים שכל רשעי העולם כמו הנאצים ימ"ש הרגו בעם ישראל רק גופות, וכל הנשמות הטהורות זכו לעולם הבא, ולא כמו בדורנו אנו שרבנים מתירי הפאה הרשעים מאבדים נשמות מעם ישראל ומאבדים להם את חלק העולם הבא שלהם, שזה נצח. אנחנו רואים כעת, שכולם צריכים ללכת עם מסכות, צריכים לסגור את הפה ולכסות את הפה, ונראים כמו כלב, וזה מה שאומרת הגמרא, (סוטה מט:) פְּנֵי הַדּוֹר כִּפְנֵי הַכֶּלֶב, הַבֵּן לֹא יִתְבַּיֵּשׁ מֵאָבִיו. וְעַל מִי [יֵשׁ] לָנוּ לְהִשָּׁעֵן? (אלא) עַל אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם.

ובמסכת דרך ארץ זוטא פרק עשירי וז"ל: רבן גמליאל אומר דור שבן דוד בא, בית הועד יהיה לזנות, הגליל יחרב, ואנשי הגליל יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו, וחכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, פני הדור כפני הכלב והאמת נעדרת וסר מרע משתולל. ובבית יצחק (במדבר כז יז): וידבר משה אל ה' לאמר יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם וגו', ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וגו': הנה מה שאמר משה רבינו ע"ה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, עיין פי' רש"י ז"ל, והוא על דרך הפשט, אולם על דרך הדרוש שמעתי מהרב החריף וכו' מו"ה משה מנדיל נ"י ראש ישיבה שאמר כן, דאיתא בסנהדרין בפרק חלק (צ"ז ע"א) דור שבן דוד בא בו, נערים ילבינו פני זקנים וכו', ופני הדור כפני כלב, ואמר הגאון הגדול וכו' מו"ה ר' ישראל סלאנטער זללה"ה, דהכוונה של פני הדור כפני כלב הוא כן, דהדרך הוא כשהשיירא הולכת בדרך לא ידעו או איש פרטי הולך במקום שאינו יודע הדרך, ושוכרים איש שיורה להם הדרך, אז הדרך הוא, שהמורה דרך הולך לפניהם, והם הולכים אחריו, והנה הכלב דרכו הוא גם כן, לילך לפני אדונו, ואף שאינו יודע הדרך, אך הנפקא מינה ביניהם הוא כן, דהכלב הופך פניו תמיד, להביט בפני אדונו, אנה פניו מועדות ללכת, שם הוא מקדים ורץ לפניו, אכן המורה דרך אין הופך פניו להביט על פני האנשים אנה ירצו ללכת, רק הוא הולך ישר בדרך שיודע, והם יביטו עליו, וילכו בדרך הזה דווקא, והוא לא יביט עליהם כלל: וזאת היא כוונת הגמרא, דור שבן דוד בא בו וכו' פני הדור כפני הכלב, דכשהשנים כתיקונן ואכשורי דרי, אז לא יביטו מנהיגי ופרנסי הדור המורים את דרך ה', על העם לראות אם רצוים דבריהם ומנהגיהם ומעשיהם בעיניהם, או לא, אך דור שבן דוד בא, בו יהיה פני הדור, הם מנהיגי הדור, כפני הכלב, שיביטו על העם להנהיגם כפי רצונם, וכפי רוח הזמן, ומה שלא יוכשר בעיניהם, לא יגידו להם כלל.

לזאת ביקש משה מהשם יתעלה, שיפקוד איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ר"ל לבל יהפוך פניו להביט על פני העם להנהיגם כפי רצונם, דאם כן לא יהיה הוא המנהיג והמוציא והמביא, רק הם מנהיגים אותו, ומנהיג כזה לא טוב, רק הוא יצא לפניהם, ויורה להם דרך ה' כנכון וכדת, אף שהוא נגד רצונם.

לכן אתם אדמורים ורבנים חשובים חייבים להיות מנהיגי העם ולעשות את רצון אבינו שבשמים ללא שום חשבונות ושיקולים, אתם יודעים את האמת, יש רק אמת אחד.

הקב"ה מסתכל בעין פקוחה על כל צעדכם.

אתם רואים שלא פתחתם את הפה להגיד את האמת ולמחות נגד הפאה והפריצות ולהגיד תוכחה לעם ישראל, כעת ה' סגר את הפה לכולם עם מסכות.

כתוב בתורה הקדושה (בראשית וירא יח, כ-כא): וַיֹּאמֶר ה' זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד: אֵרֲדָה נָּא וְאֶרְאֶה הַכְּצַעֲקָתָהּ הַבָּאָה אֵלַי עָשׂוּ כָּלָה וְאִם לֹא אֵדָעָה. ופירוש רש"י הכצעקתה של מדינה הבאה עשו, וכן עומדים במרדם, כלה אני עושה בהם, אם לא יעמדו במרדם אדעה מה אעשה אפרע מהם ביסורין ולא אכלה אותן (בילקוט שמעוני בראשית פרק יג) שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה, אמר רב יהודה אמר רב על עסקי ריבה והיינו דכתיב ארדה נא ואראה הכצעקתה כצעקת ריבה זו, עכ"ל.

זאת אומרת בגלל הצעקה של אותה נערה, נגזרה הגזירה שיכלו מן העולם. וכעת כל בית שיש בו מת רח"ל, ותעל זעקתם של היתומים והיתומות ואלמנות ואלמנים עד לב השמים, השם ישמור.

ואנחנו שואלים שלשה שאלות נוקבות:

שאלה א. עד מתי תשתקו?

שאלה ב. עד מתי אתה מוסר את עמו של אלוקינו להריגה (ב"מ פג:)

שאלה ג. עד מתי לא תאמר לעם לשוב (שמואל ב' ב' כו)

כתוב בתורתינו הקדושה ויקרא (פרק כו טו) וְאִם בְּחֻקֹּתַי תִּמְאָסוּ וְאִם אֶת מִשְׁפָּטַי תִּגְעַל נַפְשְׁכֶם לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת אֶת כָּל מִצְוֹתַי לְהַפְרְכֶם אֶת בְּרִיתִי:

(טו) ואם בחקתי תמאסו – מואס באחרים העושים: משפטי תגעל נפשכם – שונא החכמים:

לבלתי עשות – מונע את אחרים מעשות, עכ"ל רש"י: ביאור הרבנים ואדמורים שלא יוצאים נגד הפאות, הם מונעים מאחרים מעשות. את כל מצותי – כופר שלא צויתים, לכך נאמר את כל מצותי, ולא נאמר את כל המצות עכ"ל רש"י: ביאור: הרבנים ואדמורים שלא יוצאים נגד הפאות, הם כופרים בתורה כאילו אומרים שלא צויתים שאם היו מאמינים לא היו מונעים מאחרים מעשות, כמו שאמר האור החיים הקדוש שמי שלא מוחה נגד עבודה זרה כאילו הוא עובד עבודה זרה. להפרכם את בריתי – כופר בעיקר, הרי שבע עבירות, הראשונה גוררת השניה, וכן עד השביעית ואלו הן. לא למד. ולא עשה. מואס באחרים העושים. שונא את החכמים. מונע את האחרים. כופר במצות. כופר בעיקר עכ"ל רש"י. ביאור: הרבנים ואדמורים שלא יוצאים נגד הפאות, הם כופרים בכל עשרת הדברות, כי כתוב בילקוט מעם לועז שהעובר על לא תחמוד עובר על כל עשרת הדברות, ובפרט שמדברים מאנכי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, והפאות הם שתי וערב 150 אלף שתי וערב על הראש ומכשילים את עם ישראל בשז"ל ועריות ועוד, ושותקים, הם כופרים בעיקר שלא מאמינים בשכר ושכר ועונש כלל וכלל. שאם היו מאמינים לא היו שותקים.

הרבנים ואדמורים שלא יוצאים נגד הפאות, הם כופרים בכל עשרת הדברות, כי כתוב בילקוט מעם לועז שהעובר על לא תחמוד עובר על כל עשרת הדברות, ובפרט שמדברים מאנכי, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, והפאות הם שתי וערב 150 אלף שתי וערב על הראש ומכשילים את עם ישראל בשז"ל ועריות ועוד, ושותקים, הם כופרים בעיקר שלא מאמינים בשכר ושכר ועונש כלל וכלל. שאם היו מאמינים לא היו שותקים, והיו יוצאים למלחמה לכל הפחות כמו שאני יוצא במלחמה, כי למה אני יוצא, כי אני מחויב, ואני מאמין בשכר ועונש, שאם לא אצא למלחמה, אז יתבעו אותי בבית דין של מעלה.

אנחנו רואים מפורש בפסוק הזה וְאִם בְּחֻקֹּתַי תִּמְאָסוּ וְאִם אֶת מִשְׁפָּטַי תִּגְעַל נַפְשְׁכֶם לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת אֶת כָּל מִצְוֹתַי לְהַפְרְכֶם אֶת בְּרִיתִי. כי הפאה הנכרית מספר 1 בעולם לקיים להפרכם את בריתי. ראו במפרשים דברים נוראים

מאמר מצדיק נסתר: המילה למטפחת בגימטריה 537 בגימטריה ואם בחקתי.

מורי ורבותי!

תאמינו או לא, תשמעו את פסוקי התורה והזוהר הקדוש מה שמגלה לנו, הייתי כל כך שבור בעצמי למה שהיגענו, אני צועק וצועק, עוד דרשה ועוד דרשה, והאדמורים והרבנים או שלא שומעים, או שלא רוצים לשמוע, לכן שלחתי להם ספרים ואין כבר התירוץ, לא שמעתי, לא ידעתי, לא אמרו לי.

בואו ותשמעו באיזה דור אנחנו עומדים, שיש ממש רק אחד בעיר ושנים במשפחה ששומעים בקול הקב"ה.

כתוב בתורה הקדושה בראשית וירא (יב, יג) וְאַנְשֵׁ֣י סְדֹ֔ם רָעִ֖ים וְחַטָּאִ֑ים לַה' מְאֹֽד: פירוש רש"י

ואנשי סדום רעים. ואף על פי כן לא נמנע לוט מלשכון עמהם. ורבותינו למדו (ר) מכאן (יומא לח:) שם רשעים ירקב (משלי י, ז.): רעים. בגופם (ש): וחטאים. בממונם (סנהדרין קט.) לה' מאד. יודעים רבונם ומתכוונים למרוד בו: (רש"י).

אנחנו כעת בדור של סדום ועמורה

וזה לשון הזוהר חדש תקונא קדמאה: צָרִיךָ לָדַעַת מַה זֶּה עִתָּהּ שֶׁעָלֶיהָ נֶאֱמַר (תהלים קיט) עֵת לַעֲשׂוֹת לַה' הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךְ… מִיָּד יִהְיֶה לָהֶם עֵת גְּאֻלָּה. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב (ירמיה ל) עֵת צָרָה הִיא לְיַעֲקֹב וּמִמֶּנָּה יִוָּשֵׁעַ… וְסוֹד הַדָּבָר – בִּבְכִי יָבאוּ. בִּבְכִי שֶׁל דַּלּוּת, שֶׁכָּךְ עוֹלֶה חֶשְׁבּוֹן בִּבְכִי כְּחֶשְׁבּוֹן דַּ"ל. וְכֵיוָן שֶׁרָאָה מֹשֶׁה הַדֹּחַק הַזֶּה שֶׁל דַּלּוּת לְיִשְׂרָאֵל, נֶאֱמַר בּוֹ וְהִנֵּה נַעַר בּכֶה. מִיָּד מַה כָּתוּב אַחַר בְּכִיָּה? וַתַּחְמֹל עָלָיו, בִּפְדוּת. וְסוֹד הַדָּבָר – וַיִּתְמַהְמָהּ וַיַּחֲזִיקוּ הָאֲנָשִׁים בְּיָדוֹ וּבְיַד אִשְׁתּוֹ וּבְיַד שְׁתֵּי בְנֹתָיו בְּחֶמְלַת ה' עָלָיו. שֶׁכָּךְ עֲתִידִים לִהְיוֹת בַּדּוֹר שֶׁל הַגָּלוּת הָאַחֲרוֹנָה, כְּמוֹ אוֹתָם אַנְשֵׁי סְדוֹם וַעֲמוֹרָה. וּמִיָּד וַיֹּצִאֻהוּ וַיַּנִּחֻהוּ מִחוּץ לָעִיר. וַיּצִאֻהוּ – מִן הַגָּלוּת. וַיַּנִּחֻהוּ – מִמֵּי הַמַּבּוּל… מִיָּד שׁוֹפָר הוֹלֵךְ אָתְנָח יָתִיב. בְּאוֹתוֹ זְמַן מִתְעוֹרֵר מָשִׁיחַ, שֶׁהוּא כְּמוֹ נֹחַ שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ זֶה יְנַחֲמֵנוּ מִמַּעֲשֵׂנוּ, שֶׁהוּא כֹּבֶד הַמְּלָאכָה. וּמֵעִצְּבוֹן יָדֵינוּ, שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם אֲשֶׁר עָבְדוּ בָּהֶם בְּפָרֶךְ. וְזֶהוּ אָתְנָח, אֶת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ (בראשית ו). וְיִתַּמּוּ חַטָּאִים מִן הָאָרֶץ, וְעֵרֶב רַב מֹ"ץ וְתֶבֶ"ן שְׂאוֹר וְחָמֵץ. וְיִשָּׁאֲרוּ יִשְׂרָאֵל סֹלֶת נְקִיָּה, שֶׁעֲלֵיהֶם נֶאֱמַר (דברים כה) תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם. שֶׁהֵם שֶׁנִּשְׁאֲרוּ מִמֵּי הַמַּבּוּל שֶׁנֶּאֱמַר בָּהֶם וּמָחִיתִי אֶת כָּל הַיְקוּם, שֶׁהֵם הָיוּ עוֹמְדִים עַל יִשְׂרָאֵל בְּחָמֵשׁ, מִשּׁוּם שֶׁהֵם רָאשִׁים עֲלֵיהֶם בַּגָּלוּת. וּמִיָּד שֶׁנִּמְחוּ, יוֹשֵׁב הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל כִּסְאוֹ, שֶׁנִּשְׁבַּע שְׁבוּעָה שֶׁלֹּא יֵשֵׁב עַל כִּסְאוֹ עַד שֶׁיִּמָּחוּ מִן הָעוֹלָם. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב כִּי יָד עַל כֵּס יָהּ מִלְחָמָה וְגוֹ'. וְזֶהוּ אָתְנָח יָתִיב. בְּאוֹתוֹ זְמַן שֶׁיּוֹשֵׁב עַל הַכִּסֵּא, יִמְחֹל לְיִשְׂרָאֵל מִכָּל הַחֲטָאִים שֶׁעָשׂוּ. זֶהוּ שֶׁכָּתוּב וְעַתִּיק הַיָּמִים יוֹשֵׁב, לְבוּשׁוֹ כְּשֶׁלֶג לָבָן. לְקַיֵּם אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינוּ.

בא וראה מה שכתב הזוהר הקדוש על הערב רב

בפרשת כי תצא (דף רע"ט ע"א): וְהַבּוֹר רֵק – זָכָר (דבור), רֵק בְּלִי תוֹרָה, אֲבָל נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים יֵשׁ בּוֹ. וְזוֹ הַגָּלוּת הָרְבִיעִית, דּוֹר שֶׁל רְשָׁעִים מָלֵא נְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים, רַמָּאִים כִּנְחָשִׁים וְעַקְרַבִּים, שֶׁעוֹקְרִים דִּבְרֵי רַבּוֹתֵינוּ וְדָנִים לְשֶׁקֶר, עֲלֵיהֶם נֶאֱמַר (איכה א) הָיוּ צָרֶיהָ לְרֹאשׁ. וַיִּפֶן כֹּה וָכֹה וַיַּרְא כִּי אֵין אִישׁ (שמות ב), שֶׁל יִשְׂרָאֵל הַמְעֹרָבִים בָּרְשָׁעִים הַלָּלוּ, עֵרֶב רַב, וְזֶה בְּסוֹף הַגָּלוּת.

אבל אשמים אנחנו על אחינו שלא מחינו. – אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה!

לכן מיהרו לתקן את הפירצה הזאת, לפני שיהיה מאוחר מדי!

ותקחו דוגמא מכ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א מוויליאמסבורג שיצא במחאה חריפה נגד הפאה והפריצות בלי שום חשבונות, אשריו ואשרי חלקו, מי יכול לשאר את גודל שכרו, והנחת רוח שגרם להשם יתברך, ולכן כולם צריכים לעשות כעת את אותו הדבר, ודחוף שאין זמן.

אחינו בני ישראל משלמים את המחיר יום יום מחדש, כל יום קרבנות חדשים ומאות חולים ומונשמים וכפתע בין החיים והמות רח"ל, ואנחנו עדיין לא רואים את האור בקצה המערה.

ה' הטוב יהיה בעזרינו ויאמר די לצרותינו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמונית, ובזכות נשים צדקניות שיזרקו את הפאות וילכו עם מטפחת וצניעות גמורה נזכה בקרוב ממש לגאולה שלימה ברחמים, ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

ונסיים בדברי הנביא יואל (פרק ג): וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר יִקְרָא בְּשֵׁם ה' יִמָּלֵט כִּי בְּהַר צִיּוֹן וּבִירוּשָׁלִַם תִּהְיֶה פְלֵיטָה כַּאֲשֶׁר אָמַר ה' וּבַשְּׂרִידִים אֲשֶׁר ה' קֹרֵא:

וברד"ק שם (פרק ג' פסוק ה'): (ה) והיה כל אשר יקרא – כי אז במלחמת גוג ומגוג, תהיה צרה גדולה לישראל זמן מועד, כמו שאמר על אותו הזמן, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, ואז יכלו רבים מישראל והקדושים ויראי האל באמת ימלטו – כמו שאמר בנבואת ישעיה והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלם – וכן אמר- כל אשר יקרא בשם ה' והוא שיקראוהו באמת– כמו שאמר קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת, והם שרידים אשר ה' קורא, כי הם יקראוהו באמת, והוא יקרא אותם עבדי ואוהבי עכ"ל.

ובמלבי"ם שם (ה) והיה – והמופת השני יהיה ע"י הצלת הצדיקים שכל מי שיקרא בשם ה' ימלט – ולא תשלוט עליו הרעה, וזה יהיה בשני אופנים, כי בהר ציון ובירושלים – שם תהיה פליטה – ששם ינצלו כולם כמ"ש והיה הנשאר בציון וכו', כל הכתוב לחיים בירושלים, וגם בשאר מקומות ששם לא ינצלו כולם, תהיה פליטה בשרידים אשר ה' קורא – שהם הצדיקים. כל הקורא את ה' ומתפלל אליו.

ובספר אבות על בנים מסיים שרק הקדושים ישארו במלחמת העולם האחרונה ובאופן טבעי אי אפשר להינצל ורק הקדושים כמלאכים ינצלו. ומי יערב לנפשו שיזכה להיות בין החיים.

אז זה בטוח שאישה עם פאה, או מי שאוכל מאכלות אסורות לא יוכלו להינצל, כי הם לא קדושים רק עובדי עבודה זרה, אז בואו כולנו ונשרוף את הפאות ונפסיק לאכול נבילות וטריפות בהכשרם של הבדצי"ם הפסולים, כדי שנינצל במלחמת גוג ומגוג. כמו שכתוב רק הקדושים ינצלו, בב"א

 

 

הרב שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין

בית שמש, ארץ הקודש

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close