כללי

שיעור מספר 1 -קונטרס זכור את אשר עשה לך עמלק- האדמור מהאלמין

ענין עבודה זרה, צניעות, פאה נכרית

להורדה:  תמלול שיעור מספר 1 בקונטרס זכור את אשר עשה לך עמלק

שיעור מספר 1 בקונטרס זכור את אשר עשה לך עמלק

פרשת ויקרא שבת פרשת זכור

תשובה מספר 1 לשאלת המאזין

למה אני היחיד שנלחם ולמה כולם שותקים?

הקדמה

בפרשת זכור כתוב דברים (פרק כה יז) זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם:

(יח) אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחֲרֶיךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ וְלֹא יָרֵא אֱלֹהִים:

ורש"י בדברים פרק כה פסוק יח

(יח) אשר קרך בדרך – לשון מקרה. ד"א לשון קרי וטומאה. שהיה מטמאן במשכב זכור.

ד"א לשון קור וחום צננך והפשירך מרתיחתך שהיו העובדי כוכבים יראים להלחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים משל לאמבטיה רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה אע"פ שנכוה הקרה אותה בפני אחרים:

ויזנב בך – מכת זנב חותך מילות וזורק כלפי מעלה:

ויזנב בך גימטריה 97 פיאה עם יוד ועם הכולל בגימטריה 97

וגם בגימטריה אומן ששם מקןר הטומאה הכי הגדול כמו שאמר רבי יהודה פתייה זי"ע.

התשובה הוא:

אני ב"ה לא הלוחם היחידי, כי ישנם מאות חיילים להקדוש ב"ה שנלחמים נגד העבודה זרה, ויצאו כבר מאות קו"ק קורא'ת ועשרות ספרים שלמים מצדיקים נסתרים, ומאות גדולי ישראל שיצאו נגד הפאות במאות שנים האחרונים, לכן זה בושה להגיד שאני היחיד, אני רק השליח ממאות צדיקים שצעקו מרה על גילוי עריות ושפיכות דמים שיש בפאות,

ועכשיו רק ניתוסף עבודה זרה – כדי לבחון אותנו

מי לה' אלי, ומי לבעל לכו אחריו,

כמו שכתוב מלכים א יח – כא

וַיִּגַּשׁ אֵלִיָּהוּ אֶל כָּל הָעָם וַיֹּאמֶר עַד מָתַי אַתֶּם פֹּסְחִים עַל שְׁתֵּי הַסְּעִפִּים אִם יְהוָה הָאֱלֹהִים לְכוּ אַחֲרָיו וְאִם הַבַּעַל לְכוּ אַחֲרָיו וְלֹא עָנוּ הָעָם אֹתוֹ דָּבָר.

אַתֶּם פֹּסְחִים הַסְּעִפִּים ראשי תיבות פאה

ועכשיו כל מי שמלעיג על דברי כל הצדיקים האלו

כל המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת ראה גמרא במסכת גיטין דף נז עמוד ב.

המלעיג על דברי חכמים  ראשי תיבות גימטריה 87  ו' פאה עם הכולל גם גימטריה 87

וכל אלו שהולכים עם פאה הם מלעיגים על כל דברי החכמים הצדיקים שיצאו נגד הפאה, וכולם בלי פרוטקציה ידונו בצואה רותחת, מי יודע אם לא לנצח נצחים, האם כדאי לכם בשביל הפאה להכנס למיליוני שנים בצואה רותחת?

מאזין אחד שאל אותי מה אני יכול להיעץ לאברך שאשה שלו לא מסכימה להוריד ולשרוף את הפאה?

תשובה אני לא אומר לך מה לעשות, כי יש לי כלל גדול ממה שלמדתי אצל צדיקים גדולים וקדושים שאני רק יתן עצה מה שאני הייתי עושה!

אני הייתי בא הביתה ואמרת לאשה שלי היות והרבנים פסקו שהפאה עבודה זרה ואסור להיכנס לבית שיש בה עבודה זרה כמו שכתוב ולא תביא תועבה אל ביתך ובעבודה זרה דף יז: כתוב שכל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות.

ואסור להיכנס לבית שיש בו עבודה זרה, ממילא אם רוצה לשרוף את הפאה אני יכול להיכנס לבית, ואם לא תשארי עם העבודה זרה, ואני לא יעבור על איסור עבודה זרה.

וכל גדולי ישראל כבר כותבים יוצאת בלא כתובה,

זה מה שאני הייתי עושה, לא לשקץ בעבודה זרה את הילדים שלנו, כי זה בית של נוצרים.

זה נקרא מי לה' אלי

ומי שלא עושה ככה הוא שייך לבעל לעבודה זרה,

וזה מה שאמר הרב ש"ך זצ"ל שכל התפילות לסטרא אחרא,

אז מי שיש לו טיפת יראת שמים מפחד מעבודה זרה, ומי שאין אפילו טיפת יראת שמים שישמח עם עבודה זרה שלו, ובוודאי לא מאמין בשכר ועונש.

ובמסכת עבודה זרה דף יז: רַבִּי חֲנִינָא וְרַבִּי יוֹנָתָן הֲווּ אַזְלִי בְאוֹרְחָא, (כי) מָטוּ לְהַנְהוֹ תְּרֵי שָׁבִילֵי, חַד הֲוָה פָצִי אַפִּתְחָא דְּעַבוֹדַת כּוֹכָבִים, וְחַד הַוָה פָּצִי אַפִּתְחָא דְּזוֹנוֹת. אָמַר לֵיהּ חַד לְחַבְרֵיהּ, נֵיזִיל אַפִּתְחָא דַעֲבוֹדַת כּוֹכָבִים [שם ע"ב] – דִּנְכִיס יִצְרֵיהּ. אָמַר לֵיהּ אִידָךְ, נֵיזִיל אַפִּתְחָא דְּזוֹנוֹת – וְנִכְפְּיֵיה לִיצְרָן וּנְקַקבל שכר.

ראה בתוספות מכאן יש ללמוד שצריך להרחיק מפתח עבודת כוכבים כל מה שיכול, משום דכתיב אל תקרב אל פתח ביתה, ומוקמי ליה בעבודת כוכבים, שהרי היה רוצה ללכת יותר אפיתחא דבי זונות, שהיה שני דרכים ללכת או לבתי זונות או לעבודת כוכבים, אז הם הלכו לבתי זונות ולא לבתי כוכבים,

לכן אסור להיכנס לבית שיש בו עבודה זרה.

זה מה שאני הייתי עושה!

ומי שלא עושה את זה הוא נכנס לבית של עבודה זרה והוא גם עובד עבודה, ומשרת את עבודה זרה, וכו'.

אז אם היא כומרת אז הוא גם כומר.

וזהוא האמת שרק הגמרא יכולה להגיד לנו את זה

וזה לשון הרמב"ם ביד החזקה הלכות עבודת כוכבים פרק ב

שכל המודה בעבודת כוכבים כופר בכל התורה כולה ובכל הנביאים ובכל מה שנצטוו הנביאים מאדם ועד סוף העולם שנאמר מן היום אשר צוה ה' והלאה לדורותיכם וכל הכופר בעבודת כוכבים מודה בכל התורה כולה ובכל הנביאים ובכל מה שנצטוו הנביאים מאדם ועד סוף העולם והוא עיקר כל המצות כולן:

ברך ה' לעולם אמן ואמן

ב"ה שבוע טוב ומבורך

שיעור מספר 2 בקונטרס

זכור את אשר עשה לך עמלק

פרשת ויקרא שבת פרשת זכור

תשובה מספר 1 לשאלת המאזין

ב"ה

רבינו יונה באגרת התשובה כותב:

"וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, שהמסתכלים בפניה או בידיה יורדין לגיהנום והיא ענושה בעונש כל אחד ואחד מהם, מפני שהחטיאה אותם ולא נהגה צניעות בעצמה ונכשלו בה" עד כאן לשונו.

המאמר הזה כל אשה מחויבת להעביר לחבירה שלה!

מתי יפסיקו הצרות?

כתב קב הישר (פרק פ"ב) וזה לשונו:

… וכמו שהיתה גאולה ראשונה כן תהיה גאולה אחרונה, על כן צריכין הנשים להיות צנועין יותר מן האנשים ולא ילכו אחר שרירות לבם בהליכה במלבושיהן כחוקת הערלים כמו שראיתי עכשיו בזמן קצר חדשים מקרוב באו, רבו המתפרצים שהולכין במלבושיהן כמו בנות הערלים ואין שום היכר בין יהודית לערלית וגורמין הרבה רעה בעולם, אחד שמכשילים את רוב בני אדם ליתן עיניהם בהן ובלבושיהן וקיימא לן דאסור להסתכל אפילו בבגדי צבעונים של אשה.

שנית שמטילין קנאה ושנאת האומות אשר נושאין עין בנו בשביל שהולכין בנות ישראל ביתר חשיבות משרי האומות,ואנחנו בגלות המר אשר על פי הדין ראוי לנו לילך שחורים ולהתעטף שחורים ולהתאבל על אריכות הגלות ועל חורבן בית המקדש ועל אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובשביה, ולא די שאין אנו מתאבלים אלא מוסיפים חטא על פשע שהולכות נטויות גרון וערום עד בית דדיהון מי יוכל לספר גודל העונש שלהם אשר המה מעכבות הגאולה בעונותינו הרבים.

… על כן צריכה כל אשה הכשירה וצנועה בישראל לראות להיות הילוכה בצניעות ולא בפריצות כדי שתהיה זוכה לצאת ממנה נביאים וחסידים, עד כאן לשונו.

ואמרו: בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים (גמרא סוטה), ובזכותן ניגאל בקרוב, ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שיש בדור, (קב הישר, שם).

קול קורא א: – מחיצה – מהחפץ חיים זצ"ל

אזהרה רבה ואיסור גמור מגאוני אירופא וארץ ישראל בשנת תרפ"ה-תרפ"ו איסור וחרם הקדמונים על העושים בית הכנסת בלי מחיצה כהוגן שהאנשים לא יראו את הנשים. מאת הגה"צ: החפץ חיים, ר' חיים עוזר אבדק"ק קאוונא, ר' יחזקאל ליפשיץ אבדק"ק קאליש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק רב הראשי בירושלים, ר' יצחק ירוחם דיסקין מירושלים, ר' מאיר אראק אב"ד טארנא, א"י הכהן בורשטיין אב"ד טאווריג, ר' מאיר הילדעסהיימער הרב דבערלין.

קול קורא ב

מתוך הפסק דין של גאונים וצדיקים משנת תרכ"ו, ובו י' סעיפים, א. שאסור ליכנס להתפלל בבית המדרש שהמחיצה אינו בשלימות שיוכלו להסתכל אנשים בנשים, ואם נעשה המחיצה באופן כזה, אסור לכנוס בתוכם.
א. ואין חילוק בין שאר ימים לשבת וראש השנה ויום הכיפורים, ואף אם צריך להתפלל על ידי כן ביחידות.
ב. ואסור לעשות בית הכנסת כמגדל.
ג. ואסור לכנוס להתפלל בבית הכנסת אשר אין לה בימה באמצע.
ד. אסור לשנות שום מנהג יהדות או שום נימוס בית הכנסת מאשר מקובל מאבותינו ואבות אבותינו.

 ועוד דיברתי בעל פה. ואין לי כוח לכתוב הכל

תגים

מאמרים קשורים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close
Close